Alle objekter besigtiges af objektiv trediepart konsulent.

 

Dansk auktionsside.

 

Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.

 

Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk trediepart bank.

 

Ingen risiko- salg tilbydes solgt eller gratis.

Vilkår & Betingelser

Auktionsvilkår i forbindelse med auktioner fra DALO samt Beredskabsstyrelsen.

Denne aftale er juridisk bindende. Den beskriver køberens og B2B Auctions rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som B2B Auctions tilbyder via denne hjemmeside. Det er en betingelse for indskrivning, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig B2B Auctions. Når du tilmelder dig, erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale.

1. B2BAuctions er en internetbaseret platform, der tilbyder handel mellem virksomheder. Det betyder, at kun virksomheder med gyldigt CVR-nummer kan registreres som køber. Alle ansøgeres CVR nummer valideres i registre i ansøgerens hjemland eller registreringsland.

2. Alle køber og sælger registrerede CVR-numre skal stamme fra lande, der ikke helt eller delvist er omfattet af de embargo forhold, der til enhver tid er registreret på det danske udenrigsministeriums hjemmeside desangående, eller på anden måde tiltrådt af Danmark.

3. Du skal være over 18 år, for at du kan registrere dig og bruge B2B Auctions. Ellers vil ordrer blive annulleret øjeblikkeligt.

4. Vindende bud bliver tillagt køber provision og er momspligtige. Køber salæret vises i verifikations mailen til budgiveren, under auktionen.

5. B2B Auctions kan ikke holdes ansvarlig for et objekts tilstand, lovlighed og miljømæssige egenskaber. Den beskrevne stand er ikke fuldstændig på nogen måder.

6. Alt sælges i den stand, hvori det er og uden ansvar for B2B Auctions.
a) Hvis der forud for en auktion har været mulighed for besigtigelse, vil reklamationer blive afvist.
b) Hvis der ikke har været mulighed for besigtigelse, så kan køberen, inden for 10 dage efter fakturerings dato, returnere de købte objekter til sælgeren, men kun i de tilfælde, at objekterne ikke svarer til beskrivelsen. Logistik omkostningerne er købers ansvar, også i tilfælde af returnering.

Fra auktion lukning henstår de købte objekter for købers risiko. Ejerskab opnås først, når faktura er registreret betalt.

7. I tilfælde af sælgers manglende evne til at levere, uanset årsag, fraskriver byder sig retten til at kræve eller sagsøge for en erstatning, eller noget tab, herunder fraskriver køber sig retten til erstatningskøb, direkte eller indirekte tab, tab af forventede indtægtsmuligheder eller enhver form for erstatning. Auktions vinderen er ved manglende levering kun berettiget til refusion af forudbetaling i relation til sit auktions bud uden forrentning og uden ekstra omkostninger.

8. Dette er B2B handel, til kommercielle formål, og køber forordninger om annullerings rettigheder (B2C lov) finder ikke anvendelse.

9. Bud på "egne" auktioner er ikke tilladt. Konstateres dette, afsluttes auktionen straks og kundeforholdet afbrydes.

Ligeledes vil B2B Auctions lukke enhver auktion mistænkt for forsøg på bedrageri eller andre former for svindel.

10. Auktion systemet er konstrueret således, at et nyt vindende bud forlænger auktionen i yderligere 10 minutter efter den planlagte afslutning. Auktionen slutter, når det højeste bud, har været uændret i 10 minutter.

10.a. Auktionssystemet er konstrueret med ”autobud” funktion. Autobud følger det samme regelsæt for budøgning som almindelige bud og modbyder indtil den øvre grænse mødes. Her modtages i så fald en e-mail om, at byderens autobud nu er overbudt af en anden byder. 

Autobud kan være markeret med (A).

Såfremt autobuddet - på eller over mindstepris, ikke passeres, da har autobud-giveren vundet auktionen. Alle budgivere kan anvende autobud funktionen.  Se eksempel i FAQ pkt. 23

Er du budfører på auktionen og ligger et autobud på samme, så vil du overbyde dit allerede førende bud med den aktuelle budøgning for auktionen.

OBS: Vær opmærksom på mulige forsinkelser grundet netværkshastighed og hastigheden på pc.

B2Bauctions er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, auktionssystemets servere, hardware eller software.

Vi opfordrer til at lægge bud i god tid og ikke i de sidste sekunder, da dette kan resultere i, at auktionen er slut inden bud tilgår og registreres.

11. Mindste bud stigning er fastsat i forhold til værdien, som vist her:

1 - 5.000 DKK.                               min. bud stiger med 100 DKK. + Mulig moms

5.001 - 25.000 DKK.                    min. bud stiger med 200 DKK. + Mulig moms

25.001 - 50.000 DKK.                  min. bud stiger med 500 DKK. + Mulig moms

50.001 - 125.000 DKK.               min. bud stiger med 1.000 DKK. + Mulig moms

125.001 - og op mio.                 min. bud stiger med 2.000 DKK. + Mulig moms

12. Køber salæret andrager 6 %.

13. Den samlede faktura vil være:

Det vindende bud + Køber salæret + Faktura gebyr DKK. 100, + Mulig moms = samlet faktura i DKK.

14. Ethvert højeste bud - også under mindsteprisen, er juridisk bindende indtil 16:00 (CET) den følgende arbejdsdag efter en auktion er lukket. Hvis en auktion ikke har opnået minimumsprisen, er sælger fritstillet. Sælger kan dog vælge enten at acceptere det modtagne højeste bud, eller gennem sælgers håndterings partner, at fremsætte et modbud til tilbudsgiver.

15. Når afsluttende bud er over mindsteprisen, vil vinderen modtage en e-mail, der bekræfter købet vedhæftet en faktura. Købet er først gældende, når faktura er modtaget. Hvis sælger acceptere det højeste bud (under mindsteprisen) før 16.00 (CET), den følgende hverdag, så vil budgiveren modtage en e-mail-meddelelse, som bekræfter købet, og budgiveren får dernæst en mail med faktura. 

16. Alle indkøb af auktion objekter og / eller yderligere ydelser faktureres direkte via e-mail i timerne efter auktions afslutning, faktura gebyr på DKK 100,00 + Mulig moms. Denne faktura betales direkte til den uafhængige finansielle tredjeparts konto, som håndterer pengestrømme for alle parter. Fristen for betaling er 5 kalenderdage fra fakturadato. Hvis betalingen ikke er modtaget i B2B Auctions systemet inden for den angivne betalingsfrist, vil dette blive betragtet som mislighold af aftalen i henhold til B2B Auctions vilkår. Resultatet er, at handlen vil blive annulleret uden varsel. Køber er dog stadig forpligtet til at betale køber salær til at dække omkostningerne, beløbet er mindst 2.000. DKK og maksimalt 10.000 DKK. + mulig moms.

17. Når betalingen er indgået til pengeinstituttet, så vil køber og sælger begge blive informeret med kontaktoplysninger til hinanden via e-mail fra info@B2Bauctions.dk. Køber skal kontakte sælgeren inden for 14 dage og arrangere afhentning.

18. Alle objekter er solgt fra den angivne placering eller Zone. I tilfælde af spørgsmål bedes du læse B2B Auctions Privatlivspolitik og se vores Zone Kort.

19. Køber skal afhente alle købte objekter inden for 30 dage efter hammerslag, med mindre andet er angivet på auktionen. Hvis en genstand ikke afhentes, så har B2B Auctions ret til at sælge objektet igen. I tilfælde af gensalg, vil køber kun blive kompenseret den del af den betalte købesum, der overstiger 30.000 DKK + mulig moms. Sælger er berettiget til at fradrage eventuelle rimelige meromkostninger, som sælger er blevet påført på grund af den manglende afhentning.

20. B2B Auctions kan ikke holdes ansvarlig for manglende adgang til auktion site uanset årsag.

21. B2B Auctions forbeholder sig ret til at ændre vilkårene. Hvis dette sker, vil de bydende blive informeret og i forbindelse med login, skal tilbudsgiver godkende de ændrede vedtægter.

21 a. B2B Auctions forbeholder sig ret til uden yderligere grund at nægte en potentiel køber retten til at få oprettet en konto. 

22. Som budgiver accepterer jeg, at mine personlige data kan bruges til at modtage markedsføringsmateriale vedrørende produkter og / eller kampagner fra Skandinavisk Service Partner Group, gennem de oplysninger, jeg har givet. Det kan annulleres, når som helst ved e-mail til info@b2bauctions.dk 

Som budgiver accepterer jeg ligeledes at min IP adresse logges af hensyn til sikker og tryg handel for både sælger og byder.

23. B2B Auctions kan overføre data, som vi har fået af dig til vores godkendte tjenesteydere, der har en direkte del i gennemførelsen af den samlede handel. B2B Auctions videregiver ikke informationer til trediepart, der ikke er en direkte del i gennemførelsen af den samlede handel.

24. B2B Auctions, er registreret i Danmark på Bødkervej 5, 4450 Jyderup. CVR-nummer, 27149537

E-mail: info@b2bauctions.dkEnhver tvist er underlagt dansk lovgivning og afgøres af Københavns Byret i henhold til gældende lovgivning.

25. Momsregler er i overensstemmelse med dansk moms lov. Genstande, provision og ydelser købt, er momspligtige. B2BAuctions hjælper vores kunder, men kan ikke holdes ansvarlig for moms krav, der kan følge, hvis købers anvendte dokumentation er usand, svigagtig eller ufyldestgørende. Indenlandske købere (danske virksomheder) skal altid betale moms.

26. Køber er selv ansvarlig for overholdelse af alle gældende love/regler i forbindelse med transporten af det købte efter afhentning, inkl. evt. udførsel ud af Danmark herunder gældende momsforhold

27. Moms

Da der er tale om afhentningssalg er køber selv eksportør og følgende er derfor gældende:

Købere fra andre EU lande: Købere er pligtig til at dokumentere, at varen er transporteret ud af DK og til det pågældende EU land. Denne dokumentation betyder, at det købte kan eksporteres uden moms tillæg.

Købere fra lande udenfor EU:

Moms:

Da moms, toldsatser og dokumentationskrav ofte er forskellige afhængig af land og objekt-type udenfor EU, skal køber anvende autoriseret speditør som kan sikre korrekt dokumentation til både sælger og køber.

Dual-use:

Måtte der være tale om et registreret ”dual-use” Produkt kan dette først udleveres til køber når export tilladelse foreligger fra relevant myndighed.

Det er køber der skal sikre eksport dokumentation samt eventuel Export tilladelse for dual-use produkter, gældende for både køber og sælger.