Alle objekter besigtiges af objektiv trediepart konsulent.

 

Dansk auktionsside.

 

Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.

 

Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk trediepart bank.

 

Ingen risiko- salg tilbydes solgt eller gratis.

FAQ

Her kan du få svar på nogle af de hyppigst stillet spørgsmål:

1. Skal man være virksomhed for at kunne handle på B2B Auctions?

Ja, vi sælger kun B2B, dvs. business-to-business, med andre ord handler mellem to virksomheder. Dette indebærer, at man skal have et gyldigt CVR nummer for både at sælge og byde.

2. Hvor gammel skal man være for at handle på B2B Auctions?

Du skal være over 18 år for at handle på B2B Auctions. I modsat fald annulleres ordren straks.

3. Hvordan bliver man køber på B2B Auctions?

Ved at oprette en konto her på hjemmesiden, gå til ”Min konto” og tryk på ” Opret en konto”, bemærk at alle obligatoriske felter skal udfyldes. Du vil senest 1 arbejdsdag efter anmodning modtage dit login til 
B2B Auctions, hvorefter du er klar til at byde.

4. Hvordan bliver man sælger hos B2B Auctions?

Gå til menuen i bunden ”Hvordan” og tryk på ”Sælger jeg” her vil være kontaktinformation til Skandinavisk Service Partner. Herefter vil de kontakte- eller sende en konsulent ud og præsentere hvilke services de kan tilbyde din virksomhed. De vil bede om underskrift på en kontrakt, som lader B2B Auctions håndtere jeres materiel.

5. Kan man besigtige materiel før bud?

Nej, det kan man oftest ikke. Nogle annoncer tillader dog alligevel dette. Dette står meget tydeligt i den enkelte annoncetekst, ofte med besigtigelses dato- og på tidsbestilling.

6. Bliver min virksomhed opkrævet moms på faktura?

Købere fra andre lande end Danmark vil blive faktureret uden moms. Dette kræver dog et gyldigt VAT nummer i det pågældende andet land. Købere i Danmark skal have et CVR nummer og vil blive faktureret efter gældende momsregler. Alle priser oplyses ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

Køber er ansvarlig for, at der oplyses korrekt CVR / VAT nummer og eventuelle ændringer meddeles til B2B Auctions e-mail straks. Husk at læse afsnittet betingelser før du handler på B2B Auctions.

7. Jeg har registret mig, men kan ikke logge ind?

Efter din registrering vil du modtage en e-mail med status. Herefter vil der gå 1 hverdag før CVR godkendelse kan gennemføres af B2B Auctions personale. Du vil modtage en ny e-mail så snart din konto er godkendt og aktiveret.

OBS! Modtager du ikke vores e-mails, kontroller venligst din uønskede e-mail / Spam filter eller kontakt vores info@B2Bauctions.dk

8. Jeg får en besked om at min konto er blokeret?

Såfremt du for nyligt har registreret en konto, skal den først godkendes før aktivering.  Har du registreret dig for flere hverdage siden, kan en blokering af kontoen skyldes brud på regler og vilkår, eller at vi har forkert kontaktinformation på dig. Send straks en e-mail til info@B2Bauctions.dk for afklaring af dette.

9. Et objekt jeg har set på auktion tidligere er kommet ud på en ny auktion?

I nogle tilfælde vil du opleve at et objekt kommer på auktion igen. Dette kan skyldes at objektet ikke blev solgt på første auktion, eller at køberen ikke har overholdt vilkårene for handel.

Betalingsfrist for faktura er 5 kalenderdage fra hammerslag. Såfremt dette ikke overholdes annulleres ordren og objektet lægges straks ud på ny auktion. Den oprindelige budvinder udelukkes fra fremtidige auktioner på B2B Auctions og faktureres for salgsomkostninger.

10. Hvor og hvordan hentes objekter som man har købt?

Afhentning af objektet er et anliggende imellem køber og sælger eller sælgers repræsentant. Køber står for alle omkostninger i forbindelse med afhentning og fragt, medmindre andet på forhånd er aftalt med sælger eller sælgers repræsentant.

Når produktet er registreret betalt i vore systemer, sender vi sælgers eller sælgers repræsentants kontaktinformation til købers e-mail. Objektets præcise lokation og tidspunkt for afhentning aftales direkte mellem sælger eller dennes repræsentant og køber.

Nogle objekter håndteres helt eller delvist af sælgers repræsentant eller vores håndteringspartnere, dette vil altid stå meget tydeligt i udleverings dokumentationen. Enten vil der stå:

 • Aftales afhentet på Skandinavisk Service Partners Lagerhotel i oplyste åbningstid.
 • Udleveres af håndteringspartner på given dato og tidspunkt.

Alle afhentninger er med købers eget løftegrej og på købers ansvar. Skulle sælger eller sælgers repræsentant alligevel bistå med en hjælpende hånd, er dette uden ansvar for nogen former for skader. B2B Auctions anbefaler altid brug af professionel operatør og anviser hvis muligt, gerne lokale vognmandsforretninger med passende læssegrej. Kontakt endelig info@B2Bauctions.dk for mulig anbefaling.

11. Kan jeg fortryde køb eller bud på auktion ved B2B Auctions?

Nej, der er ingen fortrydelsesret for B2B salg, ved køb af brugte objekter. Ethvert bud er juridisk bindende. Læs detaljerede vilkår i afsnittet betingelser.

12. Jeg har modtaget et produkt som ikke svarer til den givne beskrivelse / Generel tilstands vurdering. Hvordan forholder jeg mig?

Kontakt straks kundeservice på e-mail info@B2Bauctions.dk, vedhæft gerne billeder og dokumentation som underbygger påstand for hurtig sagsbehandling. Kundeservice vil inden for 1 hverdag gennemgå det tilsendte og kontakter dig for evt. uddybning.  B2B Auctions videreformidler klagen til sælger.

Du vil kort herefter blive kontaktet for bedst mulige løsning. B2B Auctions tager ikke part i evt. tvist mellem køber og sælger og evt. krav i den forbindelse kan ikke rettes til B2B Auctions. Vi er dog gerne behjælpelige med løsning af sagen. Læs detaljerede vilkår for køb i afsnittet betingelser.

13. Hvordan udregner jeg den totale sum på fakturaen?

Summen på fakturaen vil være:

    Dit vinder bud 
+ Købersalær (Købersalær se nr. 25)
+ Fakturagebyr på kr. 100.- 
+ Evt. moms.
                          DKK.

                

14. Hvordan betaler jeg for et produkt købt gennem B2B Auctions?

Alle køb af såvel auktionsobjekter- og eller tillægsydelser faktureres direkte på e-mail i timerne efter auktionen udløb. Denne faktura betales direkte til konto ved uafhængig og stærk 3. parts bank. Betalingsfristen er 5 kalenderdage fra fakturadato.

Såfremt betaling ikke modtages hos vores 3. parts bank inden for den angivne betalingsfrist, da anses dette som mislighold af aftalen i henhold til B2B Auctions betingelser, og handlen vil blive hævet uden varsel. Denne hævning af handlen, medfører dog stadig, at man er pligtig til at betale kommissionen for, at dække de omkostninger, der foreligger ved en normal handel, dog minimum 2.000.- DKK og maksimum 10.000.- DKK.

15. Objektet jeg har købt skal finansieres af en bank eller et leasingselskab?

Finansieringen skal være klar når auktionen afsluttes. Send straks efter auktionsudløb en e-mail til info@B2Bauctions.dk med besked om hvilken ordre, der skal finansieres samt kontaktinformation til leasingselskabet med fuldstændig fakturaadresse, såfremt fakturaen skal stiles til et leasingselskab.

16. Jeg har glemt mit password?

Gå til ”Min konto” og tryk på knappen ”Jeg har glemt mit password”. Virker dette ikke er du selvfølgelig velkommen til at skrive til info@B2Bauctions.dk som kan sende password til den dertil registrerede e-mail.

17. Hvordan kan jeg ændre min adresse, telefonnummer eller e-mail?

Ændringer kan opdateres under "Min Konto" når du er logget ind.

18. Jeg ønsker ikke information på e-mail. Hvordan slipper jeg for dette?

Gå ind under "Min konto", og fjern markeringen i feltet "Jeg vil gerne modtage information pr. e-mail". Herefter modtager du ikke længere marketing information fra Skandinavisk Service Partner Gruppen. Denne indstilling kan du til enhver tid ændre, hvis du måtte ønske det.

19. Hvem bestemmer minimumsprisen?

Det er sælger som i hvert enkelt tilfælde fastsætterr minimumsprisen.

20. Hvem udfylder Generel samlet vurdering?

Det er kun B2B Auctions søsterselskab Skandinavisk Service Partner som må besigtige, funktionskontrollere, beskrive og dokumentere objektets stand. Dette giver vores kunder en sikkerhed for en samligenligt, upartisk og teknisk understøttende vurderingsgrundlag. 

21. Hvem er ansvarlig for informationen om et produkt?

Hvis sælger oplyser Skandinavisk Service Partner konsulent om fakta som funktionalitet, reparationer og services som ikke kan kontrolleres, ligger disse til grundlag for Generel samlet vurdering- hvorfor det også er sælger, der har ansvaret for at produktet opfylder oplysningerne der videregives.

22. Regelsæt for budøgning 

Den minimale budøgning er gradueret i forhold til omsætning og øges således:

 • 1.- DKK – 5.000.- DKK minimums budøgning på 100.- DKK
 • 5.001.- DKK – 25.000.- DKK minimums budøgning på 200.- DKK
 • 25.001.- DKK – 50.000.- DKK minimums budøgning på 500.- DKK
 • 50.001.- DKK – 125.000.- DKK minimums budøgning på 1.000.- DKK
 • 125.001.- DKK – og opefter DKK minimums budøgning på 2.000.- DKK

23. Mit bud bliver omgående slået af et mod bud?

En anden budgiver har brugt autobud-funktionen. Autobud følger det samme regelsæt for budøgning som almindelige bud og modbyder indtil den øvre grænse mødes. Her modtages i så fald en e-mail om, at byderens autobud nu er overbudt af en anden byder. 

Såfremt autobuddet – på eller over mindstepris, ikke passeres, da har autobud-giveren vundet auktionen. Alle budgivere kan anvende autobud-funktionen.

Autobud er markeret med (A)

Eksempel:

Sådan fungerer autobud

Man afgiver et autobud på en vare med en minimums pris på 5.000.- DKK

 1. Hvis man afgiver et autobud på 4.000.- DKK (dvs. under minimumsprisen) så vil buddet inden for 1 minut gå fra startpunktet til 4.000.- DKK
 2. Hvis man afgiver et autobud på 10.000.- DKK så vil buddet, efter kort tid, gå fra startpunktet til minimumsprisen 5.000.- DKK, hvorefter prisen vil stige (når andre byder) på objektet med ”budøgningen” frem til 10.000.- DKK
 3. Måtte en anden byder på tidligere tidspunkt have lagt autobud på nøjagtigt samme beløb er det første byder der vinder auktionen hvis autobud er højeste ved auktionens udløb.
 4. Hvis autobud overbydes, modtages en mail med denne information, (denne funktion kan fravælges på ”auktion E-mail indstillinger” under ”Min konto”).
 5. OBS: Man kan først lægges nyt autobud når anden byder har lagt bud eller først lagte autobud er overbudt af anden byder.

24. Hvorfor stopper auktionen ikke på først oplyste auktionsudløbstidspunkt?

Det du oplever er som ved andre auktioner, en konkurrence lige inden hammerslag. Systemet er lavet sådan at et nyt vinderbud forlænger auktionen med yderligere 10 minutter, sådan at alle kan nå at byde med. Auktionen afsluttes først når højeste bud over reservationsprisen ikke ændres i 10 minutter. 

25. Er købersalær en fast pris?

Købersalær falder som budprisen stiger, salæret er fra 20% ned til 5% af bud sum. Indenlandske købere (danske virksomheder) betaler altid moms af salæret.