Alle objekter besigtiges af objektiv trediepart konsulent.

 

Dansk auktionsside.

 

Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.

 

Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk trediepart bank.

 

Ingen risiko- salg tilbydes solgt eller gratis.

CSR Politik

ISO                                                               UN

 

 

 

Skandinavisk Service Partner gruppen - en virksomhed med holdninger og ansvar.

Vores holdning:

Vores forretningsgrundlag er katalyseret at den globale genbrugstankegang om genbrug, genanvendelse og ansvarsbevidst forbrug af ressourcer- Skandinavisk Service Partner Grupens kerneopgave er netop at tilbyde en bedre mulighed for ansvarsbevidste forbrugere af ressourcer.

Vores mission er klar, vi ønsker at gøre genbrug mere tilgængeligt for virksomheder. Vi har til mål at inspirere indkøbere til at forlænge livstidscyklus af materiel- og handle brugt der hvor brugt står til mål med opgaven.

Vores holdning er at genanskaffelse af nyt materiel ikke alene bør vurderes ud fra et driftsmæssigt CO2 fodaftryk pr. kørte time, men beregnes ud fra den samlede miljøpåvirkning fra produktionsindustrien og forsyningen til slutbrugeren.

Skandinavisk Service Partner Gruppen tilbyder en let løsning hvor overskudsmateriel hurtigt kan skifte hænder og reducere mængden af materiel med lav udnyttelsesgrad.

Mere genbrug – højere udnyttelsesgrad – fokus på livstidscyklus forurening

Vores ansvar - CSR politik:

Skandinavisk Service Partner Gruppen har et ansvar over for vores omverden, som vores koncept kan bidrage til øget ansvarsbevidst forbrug af ressourcer.

Skandinavisk Service Partner gruppen er betroet og godkendt som håndteringspartner og Auktionshus for statsligt og kommunalt salg, og agerer derfor som betroet ambassadører på vegne at staten- og forpligter os med strenge krav til god moral og forretningsetik.

Dette ansvar tager Skandinavisk Service Partner gruppen meget seriøst og har dokumenteret et etisk regelsæt og glasklare holdning til CSR (Corporate Social Responsibility) i egen organisation- og sat et krav til vores samarbejdspartnere.

Skandinavisk Service Partner gruppens etiske regelsæt og CSR politik er i fuld overensstemmelse med FN's Global Compact, men udbygget med konkrete eksempler for at sikre forståelsen i hele organisationen, underleverandører samt kunder.

Skandinavisk Service Partner Gruppen - Supplement til FN’s Global Compact:

Identificerer brugere: Skandinavisk Service Partner Gruppen kontrollerer alle brugeres CVR identitet før og efter købet og respekterer alle EU sanktioner og handels Embargoer godkendt at udenrigsministeriet.

Produktsikkerhed: Skandinavisk Service Partner Gruppen formidler kun salg af materiel i rentabel forsvarlig og demilitariseret stand.

Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager Skandinavisk Service Partner Gruppen aldrig kontant betaling.

Underslæb: Skandinavisk Service Partner Gruppen frastår fra ethvert samarbejde hvor der er mistanke om underslæb.

Ingen kontante refusioner: Skandinavisk Service Partner Gruppen sagsbehandler alle dekorter og refusioner elektronisk og transparent.

Gaver til eksterne: Skandinavisk Service Partner Gruppens politik er, at gaver er symbolske og aldrig overstiger det af SKAT tilladte loft uden oplysningspligt.

Miljø: Skandinavisk Service Partner Gruppen bistår ikke med services hvor forurenende materialer eksporteres imod gældende direktiver og konventioner.

Antikorruption: Skandinavisk Service Partner Gruppen modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

FN's Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN’s Global Compact, de 10 principper, virksomheden skal:

  1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 
  6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse